Yükleniyor...

08506930110

  

İşbu sözleşme; satıcı tarafından bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan alıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 
  Satıcı Bilgileri;

Ünvanı

ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ.. (Bundan sonra satıcı veya şirket olarak anılacaktır.)

Mersis No

0050084056700001

Adres

Camikebir Mh. Alemdar Sk. No:4 K:2 81010 MERKEZ / DÜZCE

Telefon

0 850 6930110

E-posta

bilgi@albgrup.net

Hesap Bilgileri;KUVEYTTURK

    Hesap No      : 94930841-1   - Düzce

    IBAN            :  TR520020500009493084100001


 Alıcı Bilgileri;

 www.vay-be.net kayıt formunda belirtilen müşteri veya üye olarak bilgileri geçerlidir. Sözleşmede “üye” olarak anılacaktır. 

TANIMLAR
   Site : ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ.ne ait 
www.vay-be.net web sitesi ve bu siteyle sunulan yazılım ve bu yazılım la beraber sunulan ürün ve hizmetlerinin sunulduğu sanal mecradır. ( Sözleşmede “site” olarak anılacaktır. )

   Uygulama : vay-be isimli mobil uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil yazılımı ve bu yazılıma bağlı olarak şirketin anlaştığı şahıs ve kurumsal firmaların ürünlerini ve hizmetlerini, kampanya ve indirimlerinin sunulduğu mobil uygulamadır. ( Sözleşmede “uygulama” olarak anılacaktır. )

   Sistem :  Şirketin anlaştığı sahıs ve kurumsal firmaların ürünlerini ve hizmetlerini, kampanya, indirim, yerel ve genel konu, haber ve bilgileri, yeni ürün ve hizmetleri site ve mobil uygulama ve özel yazılmış kazanç sistemiyle üyelere sunulan yazılımdır. ( Sözleşmede “sistem” olarak anılacaktır.

   Üye Ekranı :  Üyenin sisteme site yada uygulama üzerinden iletişim araçlarıyla ulaştığı, kendisine özel bilgilerin paylaşıldığı, üyeliğine ilişkin işlemlerin paylaşıldığı, kendisine özel web sayfasının ifade eder. ( Sözleşmede “üye ekranı” olarak anılacaktır.

 

KONU


   Üyelerin kullanımına yönelik site ve İnternet kullanımına yönelik akıllı telefon uygulamasında ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetleri, kampanya, indirim, konu, haber ve bilgileri, yeni ürün ve hizmetleri, bu ürünler ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 Üye bu sözleşmedeki büyün içerikleri kabul etmiş bulunmakta, site, sistem, uygulama ve üye ekranında kullanıma ve hizmete yönelik ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. tarafından her türlü beyanı kabul etmiş olmaktadır. Bu beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

SİTE – UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI;


   Reşit olmayan kişiler site, sistem, uygulama ve üye ekranını kullanamazlar. Yanlış bilgilendirme den şirketimiz sorum tutulamaz ve üyeliğin doğurduğu haklardan yararlanamazlar.

            Üye İnternet sitesi ve uygulamadaki bilgi formunu kullanarak kendisine özel üye ekranına ve mobil uygulama kullanımına hak kazanır. Çalışma sistemi ve uygulama tamamen ücretsizdir. Şirketimiz üyelere açıkça bilgilendirmek koşuluyla fiyatlandırma hakkına sahiptir.

Şirketimiz mobil uygulama, üye ekranı ve İnternet sitesini yazılım ve temel fonksiyonu aynı kalmak şartıyla geliştirme ve güncelleme amacıyla değiştirebilir. Web sitesi, çalışma sistemi, üye ekranı ve mobil uygula içeriği ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. a aittir. İzinsiz kopyalanıp dağıtılamaz.

 

PRİM ÖDEMELERİ;

            Üye şirketin sunduğu reklam, anket, e-ticaret, tanıtım ve aracılık hizmetleri karşılığında kazanç sağlar. Üye hesabındaki kazancı anlaşmalı kobilere alışveriş karşılığı aktarabilir. Üyeler biriken paraları ödeme talep ederek şirketimizden kendisine ait banka hesabına talep edebilir. Ödemeler, ödeme talebini takip eden beş iş günü içinde yapılmaktadır. Banka talebi bildirimleri 100 ₺ ve üzeri olmalıdır. Banka talebi oluşturulan tutardan %20 Vergi kesintisi yapılacaktır. Üye ye hiçbir şekilde nakit ve/veya elden ödeme yapılmaz.

 

SÖZLEŞME FESHİ;


   ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan, hiçbir tazminat ödemeden sözleşmeyi fesh edebilir ve üyenin üye ekranı ve mobil uygulaması kullanımına son verebilir. 1 ay boyunca üye ekranı ve uygulamayı kullanarak kazanç sistemindeki gereksinimleri yapmayan üye pasif sayılır. Üyeliği askıya alınır yada silinir.

  Üye ek bir yükümlülük altına girmeden derhal yürürlüğe girecek şekilde bu sözleşmeyi fesh edebilir.

 

ÜYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;


   Üye ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. ne ait www.vay-be.net internet sitesindeki belirtilen kurallara, yürürlükteki mevzuata hareket edeceğini, sözleşmedeki tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini beyan eder.

 

ÜYELİK HAKLARININ DEVRİ;

            Üye, işbu sözleşme konusunun tamamını veya bir kısmını şirketin onayı olmadan üçüncü şahıslara veya tüzel kişiliğe devir yada temlik edemeyecektir. Bu sözleşme ve sözleşmeden doğacak haklar teminat olarak kullanılamaz. Tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve mükellefiyetleri, taraflar arasında işçi-işveren, ticari şirket otaklığı veya tarafların birbirinin kefili olduğu şekilde yorumlanamayacak ve bu şekilde ifa edilmeyecektir. Üyelik hak eden bir kişi yada tüzel kişi şirketten yada devreden kişiden hiçbir şekilde ücret talep edemez. Mevcut üyenin sistemde kayıtlı elektronik posta ile başvurusu ile bir başka üyeye devri yapılır.

            Vefat halinde varislerin veraset ilanı ile başvurarak devri gerçekleştirilir. Varisler üyelik şartları yerine getirildiği müddetçe prim almaya devam ederler.

 

GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

   Üye; uygulama, site, üye ekranına erişmek için kullandığı kullanıcı adı, kod ve giriş şifresi gibi erişim araçlarını gizli tutmakla yükümlüdür. Bu erişim araçlarını kullanma hakkı üyeye aittir. Üçüncü şahıslara paylaşımda bulunmayacaktır. Paylaşımda bulunulduğu durumlarda  yapılan tüm işlemlerin üyenin kendisini bağladığını beyan ve taahhüt eder.

            Üye şirket tarafından kendisinden istenilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Söz konusu içerik ve bilgilerin yanlışlığından doğacak zarardan şirket sorumlu değildir.

            Kullanıcı site ve uygulama üzerinden yapılan tüm işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını taahhüt eder. Üyeler, site ve uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. nin site ve uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

         Site ve uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinin içeriklerinden şirket sorumlu tutulamaz. Herhangi bir şekilde bu içeriklerdeki bilgilerin, içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu şirketimiz taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

MÜCBİR SEBEPLER;
  

     ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. ’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, ALBGRUP ’Un bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. ’nin  ÜYE’ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi/ilan edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

 Doğal afetler; Kanuni grev, lokavt, avarya hali; Genel salgın hastalıklar; Kısmi veya genel seferberlik ilanı; Savaş; Telekomünikasyon, elektrik ve/ veya elektronik sistemlerde ülke çapında ve/veya uluslararası seviyede olabilecek çok ciddi hasar, sabotaj, hava durumundan kaynaklanan v.s. imkansızlık durumları,  resmi makamların, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini geciktiren ve/ veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri.

 

ANLAŞMAZLIK HALİ VE YETKİLİ MAHKEME;


   Üye bu sözleşmede yer alan feshe ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, çıkacak anlaşmazlığın karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenememesi durumunda, şirketin veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

   İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın ve anlaşmazlığın çözümünde Düzce Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır

 

TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİMLER;


   Taraflarca yapılacak her türlü bildirim Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanan e-posta yolu ile yapılacaktır. Yeni TTK, KEP ile, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri elektronik ortamda yapabilmeyi sağladığından dolayı, şirketimize KEP kapsamında yapılan her türlü bildirimi yapabilecektir. Elektronik Posta Adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe, işbu sözleşmede yazılan elektronik posta adresleri geçerli sayılacak ve yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Şayet ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. iletişim sayfada yazan, taraflarca geçerli olduğunu kabul ve beyan edilen adreslere yazılı tebligat yapmayı tercih ederse, bu yöntem de taraflarca kabul edilmiş tebligat ve bildirim olarak geçerli sayılacaktır. ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. üyesi olan her kişi ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. tarafından yapılacak olan her türlü bilgilendirme telefonu, telefonuna sms gönderimi ve eposta adresine e-posta gönderilmesine izin vermiş kabul edilir

 

KİŞİSEL BİLGİLER VE GİZLİLİK;

            Web sitesi uygulama üzerinden kayıt olunurken istenilen bilgiler üye den izin alınmadan 3. Kişi yada kurumlara paylaşılmaz. Mobil uygulamamız hiçbir cihazın bilgilerini ve verilerini işlemez, aktarmaz, kaydetmez ve işlemez. Şirketimiz bu konuda bilişim suçları, ceza ve diğer ticari yasalara uygun ve sorumluluğu kabul eder.

            Üyeden alınan bilgiler satıcılara fayda sunulabilmesi, elektronik ileti gönderebilmesi, kişiye özel kampanya tasarlanabilmesi, anket yada telefonla satış uygulamaları, araştırma, planlama ve veri işleme istatiksel analizler gibi isteklerin gerçekleştirilmesi için ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. tarafından işlenecektir. Bu durumda saylanacak faydalar ve bilgilendirmeler için kişisel veriler kullanılarak SMS, MMS, E-Mail, video, mektup gibi kanallardan primli satıcılara sunulabilir.